Yksityisyys ja Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin käyttötarkoitus

Nimi:                                 Sanasala Learning Oy
Y-tunnus:                         3102274-7
Osoite:                              Kivikatu 6 a 16
Postinumero:                  15700
Postitoimipaikka:           Lahti
Sähköpostiosoite:          info(at)sanasala.com

Rekisteri on yrityksen asiakasrekisteri. Sanasala Learning Oy käsittelee, kerää ja ylläpitää tuottamiamme palveluja ja tuotteita käyttävien asiakkaittensa henkilötietoja.

Voimassa 1.12.2019 alkaen

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja Sanasala Learning Oy asiakasrekisterissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite ja sähköposti.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Sanasala Learning Oy:llä on asiakassuhde. Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Sanasala Learning Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen.

3.  Mitä tietoja keräämme ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Sanasala Learning Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita tai verkkosivujemme kautta tai kun liityt asiakasviestien tilaajaksi.

Sanasala Learningin keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja:

 • henkilön nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

 • sähköisen suoramarkkinoinnin suostumustieto

 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta

 • asiakaspalvelusähköpostien ja verkkokeskustelujen taltioinnit

 • Sanasalan koulutuksiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot (olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta)

Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä evästeitä tai jäljitteitä, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, uutiskirjeitä ja jäsenpalveluita.

Hyödynnämme Google Analytics:ia muun muassa sivustomme käyttöön, tuotteisiin ja myyntiin liittyvissä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä tästä  linkistä.

Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

Sanasala Learning ei myy, anna tai muuten paljasta asiakkaidensa henkilötietoja markkinointi- tai myyntitarkoituksessa ulkopuolisille yrityksille tai muille rekisterinpitäjille.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen laskuttamiseen sekä tiedotteiden lähettämiseen. Suostumuksen perusteella sivustomme käyttötietoja käsitellään lisäksi käyttötutkimuksen tekemiseen sekä asiakkaan yhteystietoja muiden palvelujen markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytämme yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon sekä markkinointiin. Lisäksi voimme  lähettää tiedotteita asiakkaillemme.

Emme käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon. Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti tarjonnan personointina ja mainonnan kohdentamisessa valitulle kohderyhmälle.

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista. Keräämme  lähtökohtaisesti sinulta saatua tietoa. Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakassuhteen alussa ja sen aikana. Lisäksi keräämme tietoa ostetuista tuotteista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sinulta muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat tietoja.

Käytämme Google Analytics:in keräämää tietoa siitä, mitä käyttäjät sivuillamme  tekevät. Tärkein käyttökohde liittyy lähinnä siihen, kuinka paljon kävijöitä sivustolla vierailee ja mistä vierailijat ovat sivuille päätyneet. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä tästä  linkistä.

6. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille.

Yrityksemme käytää Word Press-alustaa. Word Press tarjoaa meille alustan, jonka avulla voimme myydä tuotteitamme sinulle. Tietosi tallennetaan WordPressin tietokantojen kautta. Tiedot tallennetaan suojatuille palvelimille palomuurin takana.

Kaikista siirroista Euroopan unionin ulkopuolelle kolmanteen maahan, jotka eivät takaa riittävää, Euroopan Komission määrittämää suojaa, noudatetaan Standard Contractual Clauses (2010/87 / EU) lausekkeita, jotka on esitelty liitteessä Data Processing Addendum.

Kaikki  yrityksemme käyttämät maksupalvelut noudattavat PCI-DSS:n asettamia standardeja, joita hallinnoi PCI-turvallisuusstandardineuvosto. PCI-DSS-vaatimukset varmistavat turvallisen luottokorttitietojen käsittelyn.

7. Miten suojaamme henkilötietojasi?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Sivustomme palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu suojattuun tietokantaan. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Asiakkuussopimukseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

9. Miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi?

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sinulla on erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.  Ota yhteyttä kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdassa 14 annettuihin yhteystietoihin oikeuksien käyttämiseen liittyen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty

 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista.

 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista.

 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

 • Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 • Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Esimerkkinä annetusta suostumuksesta on sähköpostimarkkinointilupa, jonka voi peruuttaa.

 •  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

10. Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Tämä sivusto käyttää muun muassa seuraavanlaisia tietoja evästeissä

 • käyttäjän IP-osoite

 • selaintyyppi

 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut

 • millä sanasala.comin sivuilla käyttäjä on vieraillut ja kuinka kauan

 • ostoskorin sisältö

Lisätietoja evästeistä löytyy muun muassa Viestintäviraston sivuilta.

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja materiaaleihin. Sanasala ei vastaa näiden sivustojen tai aineistojen sisällöstä.

11. Yhteydenotto

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä  sähköpostitse osoitteeseen info(at)sanasala.com tai postitse osoitteeseen Sanasala Learning Oy, Kivikatu 6 a 16, 15700 Lahti.