Tilaus-, toimitus ja käyttöehdot

1. Yleistä

 • Sanasala Learning Oy on sähköisten oppimateriaalien kustannusta ja erilaisia koulutuksia tarjoava yritys, joka hallinnoi myös sanasala.com osoitteessa sijaitsevaa verkkokauppaa. Oppimateriaalimme välitetään pääasiassa verkkokauppamme kautta. Sanasala Learning tarjoaa myös oppimateriaaleja jäsenpalvelun kautta. Jäsenpalvelun hinnat on esitelty verkkokaupassamme. Sekä oppimateriaalit että jäsenpalvelun kautta välitetyt materiaalit ovat “tuotteita”.

 • Sanasalan verkkokaupasta myytävien digitaalisten tuotteiden tilaaminen tapahtuu sanasala.com -sivustolta tai tapauskohtaisesti laskutusasiakkaiden osalta erillisellä sähköisellä tilauslomakkeella tai sähköpostitse.

 • Verkkokaupassa sovelletaan Suomen lakia ja näitä tilausehtoja.

2. Tilaaminen ja sopimuksen tekeminen

 • Tilausta tehdessään asiakkaan tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ostoskorissa on eritelty tilattavat tuotteet ja hinnat ja maininta maksutavasta.

 • Sitova sopimus katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on lähettänyt tilauksen. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin.

 • Tilauksen tehtyään asiakkaan  katsotaan hyväksyneen tilaus- ja sopimusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat ja ymmärtäneen informaatiokuvakkeiden sisällön, esimerkiksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa nettikaupan sivuilla esitellyistä kuvista.

 • Myyjä on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustoilla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi.

 • Tilausvahvistus lähetetään tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

3. Hintatiedot ja maksuehdot

 • Tuotteiden hinnat ovat voimassa siitä päivästä lukien, kun ne ovat julkaistu sanasala.com -sivustoilla. Tuotteiden hinnat ovat muuttuvia tarjousten, kampanjoiden ynnä muiden niihin vaikuttavien asioiden vuoksi. Jokainen tilaus käsitellään tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen, toimitusaikojen, tuotteiden ominaisuuksien ja sopimusehtojen mukaisesti.

 • Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10% / 24 %

 • Tuotteiden maksaminen tapahtuu luottokortilla PayPal-maksupalvelun kautta, jossa käyvät kaikki yleisimmät luottokortit.

 • Koulu- tai yritysasiakas voi tilata verkkokaupasta tuotteita laskulla. Lasku toimitetaan sähköpostitse tai verkkolaskuna. Laskun maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä.

 • Maksun myöhästyessä Sanasala Learning Oy lähettää muistutuslaskun. Viivästyneestä suorituksesta peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.

4. Toimitus

 • Tuotteet toimitetaan verkkokaupasta asiakkaalle sähköpostitse toimitettavan latauslinkin kautta välittömästi sopimuksen tekohetken jälkeen. Linkki on voimassa 30 päivää.

 • Laskutusasiakkaille tuote toimitetaan sähköpostitse 1-5 arkipäivän aikana. Tuotteillamme ei ole toimituskuluja, mutta laskutusasiakkailta perimme 4,90 euron suuruisen laskutuslisän.

 • Mikäli kolmansien osapuolien  palveluissa on esimerkiksi tekninen vika, toimitus voi viivästyä. Tällaisissa tapauksissa tuote toimitetaan asiakkaalle viimeistään 1-5 arkipäivän kuluessa.

5. Palautusoikeus

 • Digitaalisilla sisällöillä ei ole peruuttamisoikeutta (kuluttajansuojalaki 6. luku).

 • Nämä ehdot hyväksymällä asiakas suostuu siihen, että digitaalisen sisällön toimittaminen aloitetaan sähköisesti välittömästi sopimuksentekohetkellä.

6. Reklamaatiot

 • Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteeseen huolellisesti verkkokaupan tuotekuvausten ja tuotekuvien avulla. Mikäli tuote ei vastaa tuotekuvausta ja tuotekuvia, jotka on esitelty verkkokaupassa, Sanasala Learning Oy vastaa virheestä. Asiakas voi vaatia virheen ensisijaisena oikaisuna  joko tuotteen korjaamista kohtuullisessa ajassa tai vaihtamista virheettömään ja toissijaisesti hinnanalennusta tai kaupan purkua.

 • Sanasala Learning Oy vastaa virheestä, joka on ollut tuotteessa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Jos virhe ilmenee 6 kuukauden kuluessa tuotteen luovutuksesta, sen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle.

7. Käyttöoikeus

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää Sanasala Learningin tarjoamia aineistoja ainoastaan sopimuksen mukaisen oppilaitoksen puitteissa opetustoiminnassa. Yksittäisen tuotteen tai kokonaisuuden ostanut opettaja voi käyttää aineistoja ainoastaan oman opetusryhmänsä kanssa. Aineistoja ei voi jakaa saman oppilaitoksen sisällä ilman kyseiselle koululle hankittua laajemman käyttöoikeuden sisältävää tuotetta.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa (ellei erikseen tuotteen kohdalla lupa ole myönnetty) millään tavalla, eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

2. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

3. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan käyttöehtojen lisäksi kaikkia palvelussa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Mitä edellä on sanottu, koskee myös palveluntarjoajan käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa kuten uutiskirjeitä ja niiden sisältöä.

Opettajakäyttäjän oikeus tulostaa ja valokopioida käyttöoikeuden piirissä olevaa aineistoa perustuu Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen valokopiointisopimukseen oppilaitoksissa.

Muunlainen Sanasala Learningin aineiston tai sen osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen aineistosta ilman Sanasala Learningin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan erillistä lupaa käyttää (esim. välittää) aineistoa millään tavoin. Yhteisötilaajalla tai loppukäyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sanasala Learningin aineistosta tai sen osasta uutta palvelua.

8. Muuta

 • Sanasala Learning Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä, eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

 • Sanasala Learning Oy pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoituksetta. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 • Sanasala Learning Oy:n ja asiakkaan välistä sopimusta koskevat mahdolliset riita-asiat, mikäli niistä ei päästä sopimukseen, ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa.

9. Henkilötiedot

 • Sanasala Learning Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita tai verkkokauppamme kautta tai kun liityt asiakasviestien tilaajaksi.

 • Salasanan keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja:

 • henkilön nimi ja yhteystiedot (esimerkiksi postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

  • sähköisen suoramarkkinoinnin suostumustieto

  • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta

  • asiakaspalvelusähköpostien ja verkkokeskustelujen taltioinnit

  • Sanasalan koulutuksiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot (olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta)

 • Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä evästeitä tai jäljitteitä, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, uutiskirjeitä ja jäsenpalveluita.

 • Hyödynnämme Google Analytics:ia muun muassa sivustomme käyttöön, tuotteisiin ja myyntiin liittyvissä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä tästä  linkistä:

 • Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

 • Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

 • Sanasala ei myy, anna tai muuten paljasta asiakkaidensa henkilötietoja markkinointi- tai myyntitarkoituksessa ulkopuolisille yrityksille tai muille rekisterinpitäjille.